PDA

Mi smo tu za Vas

Naše usluge

EU fondovi

Obavljamo sve radnje potrebne za uspješnu prijavu Vašeg poduzeća na fondove Europske Unije. Kao prvo provjeravamo kompatiblnost vašeg projekta/ideje s pravila natječaja na koji se želite prijaviti, ukoliko postoji mogućnost dobivanja sredstava nastavljamo s pripremnim radnjama. Ukoliko je mogućnost mala ili je nema, savjetujemo Vas da se prijavite na neki novi natječaj u kojem će Vaš projekt imati puno veće šanse da dobije sredstva.